Parker Poland Sp. z o. o

ul. Firmowa 30, 05-152 Cząstków Polski
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Parker Poland Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:” Dofinansowanie do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego we wniosku
o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN.

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

Broadband Radar™

 

ZEUS navigation systems combine with revolutionary Broadband Radar technology for the ultimate in situational awareness.

 

Utilising FMCW technology and advanced digital signal processing, Broadband Radar offer benefits that no other can match. Features include unrivalled short-range target discrimination, which provides crystal clear images, and solid-state technology to eliminate main bang. Broadband Radar also consume less power than conventional pulse radar and thanks to zero radiation hazard can be mounted anywhere, making them ideal for sailboats.

 

Learn more about the Clear Advantages of Broadband Radar here

 

B&G offer two Broadband Radar choices; the outstanding Broadband 3G™ Radar and the brand-new, truly exceptional Broadband 4G™ Radar.

 

Broadband 3G™ Radar or Broadband 4G™ Radar?

 


Multi-
function
Display

Unrivalled
Short-Range

Instant
ON™

Zero
Radiation
Hazard

Low
Power
Comsumption

Auto
Clarity
Modes

Dual
Guard
Zones

16 nm
Range

36nm
Range

Beam
Sharp-
ening

Beam
Sharp-
ening
Control

High
Speed

Dual
Range

3G

Zeus

 

36 RPM

 
4G

Zeus

48 RPM

 

 Download our Broadband Radar Essential Guide

 

Learn more about Broadband 3G™ Radar and 4G™ Radar by following the links below.

Dostępne produkty


Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”