Parker Poland Sp. z o. o

ul. Firmowa 30, 05-152 Cząstków Polski
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Parker Poland Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:” Dofinansowanie do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego we wniosku
o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN.

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

IS20 Instruments

Simrad IS20 Multi function Marine Instruments - clear, concise data with excellent precision. The new Simrad IS20 multifunction marine instrument series features the SimNet data bus and active sensor technology, providing unsurpassed performance and ease of use.

Simple installation - plug and play integration - save time and cost

  • - No need for access on the inside of the console or dashboard
  • - Remove the four corner caps, screw the instruments into the prepared space and replace the caps
  • - Plug and play with Simrad Yachting's Intelligent Marine Network - SimNet
  • - Slim line connectors for easy cable routing
  • - Connect the IS20 marine instruments and sensor in any order 

‘Daisy chain’ the IS20 instruments and sensors in any order.

‘Daisy chain’ the IS20 marine instruments and sensors in any order.

Dostępne produkty


Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”