Parker Poland Sp. z o. o

ul. Firmowa 30, 05-152 Cząstków Polski
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Parker Poland Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:” Dofinansowanie do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego we wniosku
o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN.

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

Poduszkowce – Hovercrafts

Poduszkowce GRIFFON HOVERWORK

Poduszkowiec to jednostka wodna która podczas działania wytwarza poduszkę powietrzna miedzy kadłubem i powierzchnia poniżej. Ta poduszka umożliwia działanie po prawie wszystkich płaskich powierzchniach włącznie z płytka woda, lód, roślinność wodna, błoto, pniaki drzew, zanieczyszczenia na powierzchni wody jak i  rejony zalane powodzią

Patrz: http://www.griffonhoverwork.com/


   


Do pobrania:

S995-V08-1016 - Search & Rescue Specification
C995-V08-1016 - Commercial Specification
Griffon Hoverwork Commercial Brochure
Griffon Hoverwork Militiary Brochure

Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”