Parker Poland Sp. z o. o

ul. Firmowa 30, 05-152 Cząstków Polski
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Parker Poland Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:” Dofinansowanie do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego we wniosku
o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN.

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

SimNet Cables

SimNet Cables

SimNet Cable options
 
24005829 SimNet cable 0.3 m (1’)
24005837 SimNet cable 2 m (6.6’)
24005845 SimNet cable 5 m (16.6’)
24005852 SimNet cable 10 m (33’)
24006363 SimNet cable, 5.5 m (18’) with one plug
24005902 SimNet power w/termination 2 m (6.6’)
24005910 SimNet power w/o termination 2 m (6.6’)
24005729 SimNet to Micro-C male. Adapter cable 0.5 m for
SimNet products in a NMEA2000 network.
24005878 SimNet cable gland
24005886 SimNet protection plug
24006355 SimNet blocking plug
24005928 SimNet cable protection cap

Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”