Parker Poland Sp. z o. o

ul. Firmowa 30, 05-152 Cząstków Polski
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Parker Poland Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:” Dofinansowanie do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego we wniosku
o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN.

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

Kamizelki ratunkowe ISP UK

PROFESJONALNE KAMIZELKI RATUNKOWE PNEUMATYCZNE 150N / 275 MANUAL LUB AUTO

 
MADE IN UK

http://www.ispl.co.uk/

UWAGA:

Jestem Twoją kamizelką ratunkową.
Kiedy jesteśmy na wodzie,
Ja uczynię że będziesz się czuł bezpiecznie
A kiedy będziemy w wodzie,
Ja utrzymam Cię przy życiu.
Zapobiegnę przed panikowaniem,
Utrzymam Cię na wodzie,
Nawet w złych warunkach.
Nawet jeśli będziesz nieprzytomny.
Będę Cię wspierać i chronić
do czasu nadejścia pomocy.
To wszystko zrobię dla Ciebie,
jeśli Ty dla mnie zrobisz tylko jedną rzecz…
Założysz mnie...

Dystrybutor:
Parker Poland Sp. z o.o
Cząstków Polski 171, 05-152 Czosnów
Tel: +48 22 785 11 11 Fax: +48 22 785 09 99
www.parker.com.pl


Autoryzowany serwis kamizelek ISP:

ul. Lotnicza 9
04-192 Warszawa tel. +48 22 610 50 91
fax +48 22 610 50 95
email: ha3o@ha3o.pl


Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”