Parker Poland Sp. z o. o

ul. Firmowa 30, 05-152 Cząstków Polski
email: parker@parker.com.pl
Tel: +48 22 785 11 11
fax +48 22 785 09 99

Parker Poland Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:” Dofinansowanie do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego we wniosku
o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”

Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN.

Kategorie produktów:

Nasze marki:

Certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Zobacz certyfikaty

RODO:


RODO

Power Boats

 

AP24/28 Systems Mechanical Drives for Wheel Steered Yachts

MSD50   
  For all size boats with I/O Stern Drives.  
Typically fitted up to 39 ft.  

 

AP24/28 EVC   
For all size boats with Volvo EVC.   

 

 

AP24/28 Systems Pumps for Boats with Hydraulic Steering

RPU 80   
Hydraulic Steering Rams 80-250 cc   
capacity. Typically fitted up to 35 ft.   

 

RPU 160   
Hydraulic Steering Rams 160-550 cc   
capacity. Typically fitted up to 50 ft.   

RPU 300   
Hydraulic Steering Rams 290-960 cc   
capacity. Typically fitted up to 70 ft.   

 

MSD50

Cable operated stern drive systems with a choice of fitting kits to suit most engines.

Pumps

Hydraulic pumps for use with all hydraulic steering systems. For outboard engine installations VRF™ system packs are recommended. Specific fitting kits are available for Verado Engines. The pump
selection is based on the size of the Verado Rams.

Dostępne produkty


Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2. „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”